Oto 10 najczęstszych problemów w domu.

W najnowszej ankiecie przeprowadzonej wśród swoich członków sporządziło następującą listę najczęściej napotykanych problemów w kontrolowanych przez nich domach:

1. Niewłaściwe wyrównanie powierzchni i drenaż.

Zdecydowanie najczęściej zgłaszany przez inspektorów domowych problem wskazało 35,8% ankietowanych. Odpowiada za najczęstsze dolegliwości domowe: przedostawanie się wody do piwnicy lub pustki.

2. Niewłaściwe okablowanie elektryczne.

Znaczna część (19,9%) inspektorów domowych wybrała tę pozycję jako najczęstszą usterkę, do której zaliczają się takie sytuacje, jak niedostateczne zasilanie elektryczne, nieodpowiednie zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe oraz amatorskie, często niebezpieczne) połączenia elektryczne.

3. Uszkodzenie dachu

Chociaż tylko 8,5% inspektorów domu zgłosiło jako najczęstszy problem, przecieki dachowe spowodowane przez stare lub uszkodzone gonty lub niewłaściwą obróbkę blacharską, członkowie uznali za częsty problem.

4. Systemy grzewcze.

Problemy z tej kategorii obejmują zepsute lub nieprawidłowo działające elementy sterujące, zablokowane kominy i niebezpieczne usuwanie spalin.

5. Słaba ogólna konserwacja.

Nawet początkujący nabywcy domów są zwykle świadomi tej sytuacji, o czym świadczą takie oznaki, jak pęknięte, łuszczące się lub brudne pomalowane powierzchnie; kruszący się mur; prowizoryczne okablowanie lub hydraulika; oraz zepsute wyposażenie i urządzenia.

6. Problemy strukturalne.

Wiele domów w wyniku problemów w jednej lub kilku innych kategoriach doznaje uszkodzeń takich elementów konstrukcyjnych, jak ściany fundamentowe, belki stropowe, krokwie oraz nadproża okien i drzwi.

7. Hydraulika.

Chociaż nigdy nie uznany przez inspektorów domowych za problem numer jeden, wady instalacji wodociągowej nadal zajmują wysokie miejsce wśród napotkanych problemów w domu i obejmują istnienie starych lub niezgodnych materiałów rurowych, a także wadliwych osprzętu i przewodów ściekowych.

8. Na zewnątrz.

Wady na zewnątrz domu, w tym okna, drzwi i powierzchnie ścian, są odpowiedzialne za dyskomfort związany z przenikaniem wody i powietrza, ale rzadko mają znaczenie strukturalne. Najczęstszymi winowajcami są niewłaściwe uszczelnienia i / lub uszczelnienia.

9. Słaba wentylacja.

Być może z powodu zbyt ambitnych wysiłków na rzecz oszczędzania energii wielu właścicieli domów „przesadziło” swoje domy, powodując nadmierne zawilgocenie wnętrza. Może to powodować gnicie i przedwczesną awarię zarówno elementów konstrukcyjnych, jak i niekonstrukcyjnych.

10. Różne.

W tej kategorii znajdują się przede wszystkim elementy wyposażenia wnętrz, często o charakterze kosmetycznym, które nie były dostatecznie częste, aby sklasyfikować je indywidualnie w badaniu.

UWAGI:

a) Istotne jest, że na tej liście dziesięciu kategorii problemów przynajmniej cztery są bezpośrednio związane ze szkodliwym wpływem wody. Jest zatem oczywiste, że po wybudowaniu domu (prawdopodobnie w sposób prawidłowy konstrukcyjnie) ochrona przed wodą jest najważniejszym i nieustannie wymagającym celem właściciela.

b) Należy jak najlepiej zrozumieć, że lista ta przedstawia średnią krajową. Statystyki dotyczące problemów elektrycznych i hydraulicznych, aw szczególności pokryć dachowych, będą się znacznie różnić w zależności od regionalnego klimatu i przepisów budowlanych.

c) Ponadto wiek domu odgrywa znaczącą rolę w tych ustaleniach. W starszych, miejskich domach problemy, takie jak awaria systemu grzewczego, nieodpowiednia instalacja elektryczna i zużyta instalacja wodno-kanalizacyjna, można znaleźć znacznie częściej niż wynika to z tego krajowego badania.

d) Odsetki odpowiedzi na ankietę podano tylko dla pierwszych trzech kategorii, ponieważ były one tak wysokie i istotne statystycznie. Pozycje od 4 do 10 znalazły się znacznie niżej niż pierwsze trzy i różnią się w zależności od regionu.

Leave a Reply